PROJEKTY UNIJNE


Informujemy, iż przedsiębiorstwo SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję


pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI SB COMPLEX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego firmy SB COMPLEX na podstawie audytu wzorniczego.

Wartość projektu: 129 150,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85,00%

 

SB COMPLEX sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla SB COMPLEX sp. z o.o. sp. k.", który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Spółce w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efetem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności Spółki.

Wartość projektu: 246 450,51 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 246 450,51 PLN


PROJEKTY UNIJNE