PROJEKTY UNIJNE


Informujemy, iż przedsiębiorstwo SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję


pt. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI SB COMPLEX W WYNIKU PRZEPROWADZENIA AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Określenie kierunków rozwoju firmy i budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wzornictwie przemysłowym z uwzględnieniem potencjału rynkowego firmy SB COMPLEX na podstawie audytu wzorniczego.

Wartość projektu: 129 150,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85,00%

 

SB COMPLEX sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla SB COMPLEX sp. z o.o. sp. k.", który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie Spółki w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Spółce w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efetem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności Spółki.

Wartość projektu: 246 450,51 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 246 450,51 PLN


PROJEKTY UNIJNE

Informujemy, iż przedsiębiorstwo SB COMPLEX Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowało projekt POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRACOWNIKÓW FIRMY SB COMPLEX, POPRZEZ REDUKCJĘ NIEKORZYSTNYCH CZYNNIKÓW PODCZAS PRAC NA WYSOKOŚCI ORAZ PRAZ OBCIĄŻAJĄCYCH PRACOWNIKÓW dofinansowywany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

                                    

Celem głównym projektu jest najwyższa ochrona pracowników oraz wyeliminowanie niekorzystnych czynników mających wpływ na ich bezpieczeństwo oraz zdrowie poprzez zakup urządzeń, które pozwolą zniwelować zagrożenia wypadkowe, poprawią bezpieczeństwo pracowników podczas prac na wysokościach oraz odciążą pracowników przy wykonywaniu prac transportowych ciężkich materiałów budowlanych.

 

Rodzaj programu: Program dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej

Dofinansowanie: 79.724,00 zł

Całkowita wartość: 99.806,02 zł

Data podpisania umowy: grudzień 2023