Nowoczesna i zorientowana na ambitny zespół firma


SB Complex jako znany i ceniony pracodawca dba o rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

Kierujemy się etyką, współpracą, odpowiedzialnością i ambicją we wszystkich działaniach.

Na tych wartościach opieramy kulturę organizacyjną firmy, a dzięki konsekwentnemu dążeniu do ich realizacji możemy tworzyć nasze projekty z troską o najwyższe standardy.

To pracownicy są naszą największą wartością – ich wiedza, doświadczenie oraz współdziałanie umożliwiają dalszą ekspansję i rozwój firmy.

To dzięki ich zaangażowaniu, kompetencji i pracowitości odnosimy sukcesy.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informacja o rekrutacji

Osoby zainteresowane pracą w SB Complex Sp. z o.o. Sp.k. prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres email: praca@sbcomplex.com lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki.

Uwaga:Prosimy o umieszczenie adnotacji w CV: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez SB Complex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 35-026 Rzeszów, zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)."

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez SB Complex Sp. z.o.o. Sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8, 35-026 Rzeszów zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

recruitment-thumb

SB COMPLEX SP. z o.o spółka komandytowa

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 8
35-026 Rzeszów
tel: +48 17 300 02 12
biuro@sbcomplex.com
NIP: 815-179-89-97